Surfujemy

• Nauka • Internet • Gry • Zdjęcia • Kontakt

Surfujemy w Internecie


Witamy na surfujemy.prv.pl - serwisie powstałym dla ułatwienia poruszania się po światowej sieci internet.

Sieć www - system informacyjny - zawiera ogromne ilości informacji, dlatego potrzeba ustrukturyzowania tej informacji jest duża. Służą temu wyszukiwarki internetowe.


W/g wikipedii:

Internet WWW jest hipertekstowym, multimedialnym, sieciowym (TCP/IP) systemem informacyjnym opartym na publicznie dostępnych, otwartych standardach IETF, W3C i ISO. Pierwotnym i w chwili obecnej nadal podstawowym zadaniem WWW jest publikowanie informacji.
World Wide Web został zapoczątkowany na początku lat dziewięćdziesiątych w CERN jako system dostępu do danych, informacji (w tym graficznych) w heterogenicznym środowisku dużej organizacji naukowej.
Aby uzyskać dostęp do tak udostępnianej informacji, trzeba posłużyć się programem komputerowym, który nazywamy przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się z serwerem internetowym, skąd pobiera pewien zbiór informacji określany jako strona internetowa. Strona internetowa może zostać wyświetlona, zapisana w lokalnym systemie plików czy wydrukowana.
Zawartość strony internetowej jest hipertekstem, znaczy to, że użytkownik oglądając stronę internetową może podążać za hiperłączami, które przenoszą go do innych stron internetowych w ramach tego samego serwera internetowego lub innych dostępnych w ramach sieci. Często korzystanie z WWW nazywa się "surfowaniem po sieci".
 
Valid XHTML